O nas

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową realizującą obowiązek szkolny i nauki. Pełnimy funkcję wiodącego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w naszym regionie. Działamy pod ścisłym nadzorem szkół macierzystych i kuratorium oświaty. 

Nasza szkolna oferta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w wieku od 7 do 24 lat.

Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 września 2015 r. Głównym celem oddziaływań edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych jest umożliwienie wychowankom osiągnięcia pełni rozwoju, maksymalnej samodzielności na miarę i ch możliwości oraz przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

Oferujemy bezpłatnie:

– grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
– realizację programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub autyzmem,
– indywidualne zajęcia logopedyczne,
– terapię psychologiczną,
– indywidualną fizjoterapię dostosowaną do potrzeb uczniów,
– opiekę służby medycznej,
– zajęcia na basenie,
– hipoterapię,
– wyżywienie,
– dowóz na zajęcia szkolne z miejsca zamieszkania i z powrotem.

Bardzo ważnym elementem w pracy ośrodka jest tzw. rehabilitacja społeczna. Wychowankowie wyjeżdżają  do teatru, do kina, na basen, na wycieczki plenerowe, uczestniczą w audycjach umuzykalniających odbywających się na terenie ośrodka lub biorą udział w różnych imprezach oraz konkursach poza terenem placówki. Wychowankowie biorą udział w zajęciach kulinarnych.

Nad bezpieczeństwem, stroną dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą wychowanków Ośrodka czuwa wykwalifikowana kadra wychowawców.

Nauczyciele dysponują odpowiednimi pomocami dydaktycznymi i sprzętem audiowizualnym. Materiały, narzędzia i pomoce potrzebne do zajęć są dostępne niemal bez ograniczeń. Ośrodek dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym pozwalającym na prowadzenie rehabilitacji na odpowiednim poziomie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi dowóz wychowanków do ośrodka jest finansowany w całości przez gminę, w której zamieszkuje dany wychowanek. Wybór sposobu dowozu tj. własny, organizowany przez gminę lub ośrodek należy do rodziców/opiekunów prawnych wychowanków ośrodka.

Zapisz swoje dziecko