O nas

Placówka szkolna dla dzieci i młodzieży

2015

Ośrodek rozpoczął swoją działalność
1 września 2015 r.

Oferujemy bezpłatnie:
  1. grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
  2. realizację programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub autyzmem,
  3. indywidualne zajęcia logopedyczne,
  4. terapię psychologiczną,
  5. indywidualną fizjoterapię dostosowaną do potrzeb uczniów,
  6. opiekę służby medycznej,
  7. zajęcia na basenie,
  8. hipoterapię,
  9. wyżywienie,
Ponadto stawiamy nacisk na uspołecznianie naszych uczniów poprzez organizację na terenie ośrodka i poza nim licznych zajęć i imprez okolicznościowo-integracyjnych.


Czytaj więcej

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zajęcia w naszym ośrodku

Terapie i metody


Placówka oferuje różnorodne formy, metody terapii i rehabilitacji. W ośrodku uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, relaksacyjnych i rehabilitacyjnych z dostosowaniem form i metod pracy do ich potrzeb. W ramach pracy z wychowankami ośrodka stosowane są następujące terapie i metody:


Zobacz więcej
Strona główna

Fizjoterapia

Terapią objęci są wychowankowie przy zastosowaniu najnowszych i najlepszych metod pracy w zależności od potrzeb oraz możliwości psychoruchowych.

Strona główna

Terapia
logopedyczna

Zajęcia logopedyczne odbywają się w trybie indywidualnym, gdyż każde dziecko w inny sposób komunikuje się z otoczeniem.

Strona główna

Terapia
psychologiczna

Podstawową rolą psychologa w Ośrodku polega na przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy dziecka połączonej z wywiadem i współpracą z rodzicem.

Strona główna

Hipoterapia

Terapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, mająca na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej.

Strona główna

Dogoterapia

Terapia z udziałem psa, który jest odpowiednio wyszkolony i prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Dogoterapia wspomaga inne rodzaje terapii np. ruchu, mowy, psychoterapię.

Strona główna

Arteterapia

Rozwój aktywności plastycznej jest powiązany z całokształtem rozwoju dziecka, dlatego też zajęcia są poprzedzone obserwacją, pozwalającą na określenie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków Ośrodka.

Aktualności

Zapisz swoje dziecko