O nas

img_1362Jesteśmy bezpłatną, niepubliczną placówką szkolną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w wieku od 7 do 24 lat.

33992946_633926746944419_5269919387518763008_nPełnimy funkcję wiodącego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w naszym regionie. Działamy pod ścisłym nadzorem szkół macierzystych i kuratorium oświaty.

Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 września 2015 r. Głównym celem oddziaływań edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych jest umożliwienie wychowankom osiągnięcia pełni rozwoju, maksymalnej samodzielności na miarę ich możliwości oraz przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

Oferujemy bezpłatnie:

 • grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz realizację programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów,
 • zajęcia logopedyczne,
 • terapię psychologiczną,60342530_878969609106797_8321649180682485760_n
 • fizjoterapię,
 • opiekę służby medycznej,
 • zajęcia na basenie,
 • hipoterapię,
 • dogoterapię,
 • wyżywienie,
 • dowóz na zajęcia szkolne z miejsca zamieszkania i z powrotem.

Bardzo ważnym elementem w pracy ośrodka jest tzw. rehabilitacja społeczna. Wychowankowie wyjeżdżają  do teatru, do kina, na basen, na wycieczki plenerowe, uczestniczą w audycjach umuzykalniających odbywających się na terenie ośrodka lub biorą udział w różnych imprezach oraz konkursach poza terenem placówki. Wychowankowie biorą udział w zajęciach kulinarnych.

Nad bezpieczeństwem, stroną dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą wychowanków Ośrodka czuwa wykwalifikowana kadra wychowawców.

Nauczyciele dysponują odpowiednimi pomocami dydaktycznymi i sprzętem audiowizualnym. Materiały, narzędzia i pomoce potrzebne do zajęć są dostępne niemal bez ograniczeń. Ośrodek dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym pozwalającym na prowadzenie rehabilitacji na odpowiednim poziomie.

fb_img_1455706460178Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi dowóz wychowanków do ośrodka jest finansowany w całości przez gminę, w której zamieszkuje dany wychowanek. Wybór sposobu dowozu tj. własny, organizowany przez gminę lub ośrodek należy do rodziców/opiekunów prawnych wychowanków ośrodka.