„Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego Człowieczeństwo”

Maria Grzegorzewska

400 m2

Łączna powierzchnia
użytkowa placówki

6

Sal przystosowanych do prowadzenia zajęć szkolnych

60 m2

Sala do prowadzenia zajęć integracyjnych oraz muzyczno-ruchowych

2

Sale do rehabilitacji i zajęć specjalistycznych

Ośrodek położony jest
w malowniczej scenerii,
otoczonej lasamiOśrodek dysponuje również altanką, w pełni dostosowaną do potrzeb naszych uczniów. Odbywają się w niej zajęcia edukacyjne oraz spotkania integracyjne. W pobliżu znajduje się las, rzeczka, pola i łąki. Teren ten jest doskonałym miejscem dla poznawania przez wychowanków świata w naturze.

W obiekcie znajduje się 6 odrębnych sal przystosowanych do prowadzenia zajęć szkolnych, rewalidacyjno–wychowawczych i terapeutycznych.

Sala do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych, ludoterapeutycznych, integracji sensorycznej o powierzchni około 60 m2.

Sala do rehabilitacji o powierzchni około 20 m2.

W ośrodku usytuowane są również gabinety logopedy i psychologa oraz pracownia rewalidacji indywidualnej.


Ośrodek położony jest w miejscowości Pogórska Wola 162 w Gminie Skrzyszów, około 2,5 km na południe od drogi krajowej 73.


Zaadaptowany na ten cel budynek ośrodka jest dostosowany w pełni do osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa placówki to około 400 m2. Parter budynku przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków ośrodka także sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.. Na poddaszu znajdują się pomieszczenia administracyjne. Teren placówki jest w całości ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, a także dysponuje utwardzonym parkingiem. Budynek jest wykonany w technologii bezpiecznej dla higieny i zdrowia wychowanków. Posiada również sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wokół budynku znajdują się tereny zielone wykorzystywane do zabaw i zajęć rekreacyjnych z wychowankami.

Wyposażenie wszystkich sal jest funkcjonalne, estetyczne oraz dostosowane i wzorowane na warunkach domowych tak, aby w sposób jak najbardziej optymalny przystosować wychowanków do udziału w codziennym życiu.

Jako Ośrodek dysponujemy również własnymi środkami transportu, dbając o bezpieczny dowóz naszych uczniów na zajęcia szkolne i z powrotem.

Godziny otwarcia Ośrodka:
pon. – pt od 7:00 do 15:00

Zapisz swoje dziecko