Opis ośrodka

Ośrodek położony jest malowniczej scenerii, otoczonej lasami w miejscowości Pogórska Wola 162 w Gminie Skrzyszów, około 2,5 km na południe od drogi krajowej 73.

Zaadaptowany na ten cel budynek ośrodka jest dostosowany w pełni do osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa placówki to około 400 m2. Parter budynku przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków ośrodka, natomiast na poddaszu znajdują się pomieszczenia dla pracowników (szatnie, toalety, biuro). Budynek ośrodka jest w całości ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, a także dysponuje utwardzonym parkingiem. Budynek posiada trzy wejścia: główne oraz dwa boczne. Budynek jest wykonany w technologii murowanej, co nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia wychowanków oraz personelu ośrodka, z kolei dach jest wykonany na konstrukcji stalowej, co znacznie podnosi stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do budynku zapewniony jest swobodny dojazd dla pojazdów ochrony przeciwpożarowej.

Wokół budynku znajdują się tereny zielone, które będą zaadaptowane w części na plac zabaw i rekreacji oraz ogródek letni. W czasie sprzyjającej pogody będą one wykorzystane do prowadzenia zajęć z wychowankami, jak również okazjonalne spotkania w gronie społeczności ośrodka. W pobliżu znajduje się las, rzeczka, pola i łąki. Teren ten jest doskonałym miejscem dla poznawania przez wychowanków świata w naturze.

W obiekcie znajduje się 6 odrębnych sal przystosowanych do prowadzenia zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, sala do prowadzenia zajęć teatralnych, muzycznych, gier i zabaw sportowych, integracji sensorycznej o powierzchni około 60 m2, sala do rehabilitacji ruchowej o powierzchni około 20 m2. W ośrodku usytuowane są również gabinet lekarski, w tym dla potrzeb logopedy i psychologa oraz sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drogi komunikacyjne w ośrodku są oznakowane w sposób widoczny i czytelny. We wszystkich salach dydaktycznych, pomieszczeniach biurowych, szatniach, korytarzach zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.

Wyposażenie wszystkich sal jest funkcjonalne i estetyczne oraz dostosowane i wzorowane na warunkach domowych tak aby w sposób jak najbardziej optymalny przystosować wychowanków do udziału w codziennym życiu.