Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych wprowadzany w naszym ośrodku.

Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. 

Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa! W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby niebędące w stanie wykonać gestu. Wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania lub emocje.