Logorytmika – wybrane ćwiczenia z zajęć. Gimnastyka mózgu według P. Dennisona